Kopački rit – dom gotovo 300 vrsta ptica

Park prirode Kopački rit nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, a riječ je močvarnom području u Baranji, regiji koja pripada Osječko-baranjskoj županiji. Ovaj poplavni tip područja nastao je direktnim utjecajem dviju rijeka – Dunava i Drave. One su u svom živom toku stvorile sprudove i manje otoke te rukavce koji se na ovom prostoru nazivaju dunavcima ili starom Dravom.

Biljni svijet Kopačkog rita

Zbog svojeg specifičnog reljefa na području Kopačkog rita razvili su se različiti tipovi vegetacije. Tako se u ritu može s jedne strane pronaći različite tipove šuma, a s druge vodena vegetacija koja je prikladna za močvare. Što se šuma tiče, najveći dio zauzima šuma bijele vrbe, ponajviše zbog svoje izdržljivosti i podložnosti visokim i dugim poplavama. Na uzvišenijim dijelovima rita, gdje su poplave nešto rjeđe, može se naići na šume crne topole te hrastova lužnjaka i velike žutilovke.

Močvarni dio rita također je izuzetno bogat vegetacijom, a najveću površinu prekrivaju vodene leće. Uz njih, veliku vodenu zajednicu čine još i zajednice mrijesnjaka, zajednice krocnja, zajednice lokvanja te zajednice plavuna. Uz rubove jezera i kanala najčešće se mogu pronaći šaševi koji zauzimaju veće površine i daju ritu njegov karakteristični izgled. Ukupno gledajući, u Kopačkom ritu postoji oko četrdesetak različitih biljnih zajednica što je vrlo impresivna brojka.

Životinjski svijet Kopačkog rita

Zbog spomenutih tipova vegetacije, u Kopačkom ritu može se pronaći čak 400-tinjak vrsta beskralježnjaka. Kopački rit je i izuzetno bogato mrijestilište riba, a utvrđeno je da ovdje postoji najmanje 44 različite vrste. Od sisavaca se na ovom prostoru nalazi najviše jelena, srna, divljih svinja, divljih mačaka, jazavaca i dr.

Posebno je impresivna brojka različitih ptica u Kopačkom ritu i to je jedna od najpopularnijih karakteristika ovog mjesta. Zabilježeno je da u Kopačkom ritu postoji barem 285 različitih vrsta ptica od čega se 141 vrsta redovno ili povremeno ovdje gnijezdi. Prilikom proljetne i jesenske selidbe, Kopački rit predstavlja vrlo značajno odmorište za mnoge vrste ptica močvarica te tada u ritu boravi i više stotina tisuća ptica.

Turizam

Upravo zbog svoje flore i faune, Kopački rit je izuzetno popularna turistička destinacija, ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj Europi. Ljubitelji prirode jednostavno ne mogu odoljeti ovom mjestu i veći broj posjetitelja želi se upoznati s ovim dijelom Hrvatske te naučiti nešto novo dok uzima veći broj fotografija i snimaka.

Najbolji način za razgledanje veličanstvenosti Kopačkog rita je plovidba njegovim kanalima gdje se u proljeće, primjerice, može vidjeti na desetke tisuća divljih gusaka. Ljeti se može proći ispod kolonije od nekoliko tisuća velikih vranaca, a u jesen se može uočiti na desetke tisuća pataka. Za sve koji žele, može se unajmiti i bicikl te provozati biciklističkim stazama parka. Uživati se može i u ribolovu kako na prirodnim, tako i na umjetnim kanalima te na samoj rijeci Dunav.

Predivna iskustva u Kopačkom ritu mogu se steći i šetnjom na relativno novoizgrađenoj šetnici Bijelog lopoča. Od Prijemnog centra Parka prirode, šetnica vodi do Sakadaškog jezera, a šetnja traje nekih 20-ak minuta. Duž šetnice postavljene su table sa slikama i opisima biljaka, životinja i karakteristikama močvarnog staništa koje svakome približavaju ovaj predivni biljni i životinjski svijet. Ukupna dužina šetnice Bijelog lopoča iznosi oko 2 i pol kilometra.