Općina Bilje smještena je u Osječko-baranjskoj županiji, samo par kilometara udaljena od Osijeka pa tako i rijeke Drave. S osam naselja i osam tisuća stanovnika jedna je od manjih općina, ali jednako važna za kulturu Baranje i turizam toga područja. ...

Park prirode Kopački rit nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, a riječ je močvarnom području u Baranji, regiji koja pripada Osječko-baranjskoj županiji. Ovaj poplavni tip područja nastao je direktnim utjecajem dviju rijeka – Dunava i Drave. One su u ...