Top Destinacije

Batana

 
Batana je najrasprostranjenije tradicionalno plovilo u Rovinju. Ona zrcali kontinuitet lokalne materijalne i nematerijalne pomorske ribarske baštine, ali i kontinuitet svakodnevnog života domaćeg stanovništva. Karakteristika batane je ravno dno blago zakrivljeno prema pramcu i krmi.

Noć Sv. Lovre

Kulturno-zabavna manifestacija kojom se želi naglasiti romantični duh Rovinja. Organizira se u kolovozu u noći kada je fenomen zvijezda padalica najvidljiviji. Tijekom manifestacije na nekoliko pozornica u gradu organizirani su koncerti na kojima se izvodi romantična i senzualna glazba. Posebnost manifestacije je javna gradska rasvjeta koja se za tu priliku gasi te je grad osvijetljen bakljama a terase duž gradske rive osvijetljene sa svjetlom svijeća.