Top Destinacije

Dobri dupin

 
Dupini se ubrajaju u najpoznatije i najomiljenije morske sisavce, a dobri dupin je vjerojatno najbolje poznata i jedna od najrasprostranjenijih vrsta u skupini dupina koja živi u Jadranskom moru. Dobri dupini, sa svojim čelično-plavim leđima i njuškama kojima kao da se smiješe, vrlo su inteligentne i društvene životinje. Za razliku od riba, dupini udišu zrak te moraju izlaziti na površinu svakih nekoliko minuta da bi udahnuli. Dupini su vrlo društvene životinje koje love i žive u skupinama, a međusobno se sporazumijevaju raznim zvukovima. Najveća populacija u Jadranu živi u Lošinjskom akvatoriju.

Apoksiomen

 
Apoksiomen (grč. "onaj koji se struže")
jedna je od konvencionalnih poza u kojoj su antički Grci prikazivali atlete. Nakon treninga, sportaši su prašinu i znoj s nauljenog tijela skidali malim srpolikim instrumentom koji su Grci zvali ksistr, a Rimljani strigil. Kipovi apoksiomena hvataju mladiće u takvim trenucima. Za hrvatsku kulturu motiv apoksiomena osobito je zanimljiv zbog nedavno kod Lošinja otkrivenog, odlično sačuvanog i umjetnički iznimnog antičkog kipa, tzv. Hrvatskog Apoksiomena.