Momjan – važno središte za lovački turizam

Momjan je jedno od čak 26 naselja koje čine grad Buje. Buje pripadaju Istarskoj županiji, oko 13 kilometara od Umaga, a ukupno u svim svojim naseljima imaju oko 5 tisuća stanovnika. Povijest Buja je iznimno bogata. Još u rimsko doba na tom se prostoru nalazilo maleno naselje, a u okolici postoje dokazi života i u puno ranijem razdoblju. Kroz svoju povijest Buje su pripadale različitim upravama i bile dio mnogih ratova, ali su preživjele do danas kada ih znamo kao vrlo važno turističko središte u Hrvatskoj.

Povijest Momjana

Momjan je proživljavao sve gore spomenuto, a zbog svog je položaja i izvora pitke vode bio naseljen i u prapovijesno doba. Najveći svjedok i dokaz tome su špilje Cingarele u kojima se mogu naći različiti važni arheološki ostaci o prijašnjim ljudima koji su boravili u njima. Momjan se prvi put službeno spominje kao mjesto u rimsko doba, 1035. godine u jednom carskom dokumentu. Kroz stoljeća se i u Momjanu mijenjala uprava, a sam Momjan služio je kao feud sve do 1848. godine kada je ukinuto kmetstvo. Tada je Momjan dobio status seoske općine koja je bila pod upravom seoskog starješine. 1905. godine došlo je do reorganizacije uprave i Momjan postaje dijelom općine Buje. Danas je izuzetno popularno mjesto za sve ljubitelje prirode koji mogu uživati u šetnjama i izletima.

Lovački turizam

Momjan je pravo hrvatsko mjesto lovačkog turizma, a u tom mu sasvim sigurno pomaže činjenica da je jako bogat različitim vrstama divljači. Na ovom prostoru tako su lovcima najprivlačnije divlje svinje, fazani, srndaći itd. Čest je stoga prizor lovaca koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske kako bi se okušali u lovu na nekim od momjanskih predivnih lovišta. Nakon cijelog dana provedenog u prirodi, najbolja je opcija posjetiti neki od ugostiteljskih objekata koji se pretežito orijentiraju na tradicionalnu i domaću kuhinju koja na određeni način potiče i razvoj seoskog turizma za koji na ovom prostoru postoji ogromni potencijal.

Znamenitosti Momjana

Momjan svojim posjetiteljima nudi velik broj znamenitosti koje je uvijek zanimljivo posjetiti i čuti priče o njima.

Crkva svetog Martina

Najstarija građevina u Momjanu je upravo crkva svetog Martina koja je izgrađena još u srednjem vijeku, a građena je u više faza. Oko nje je prije bilo i groblje kojeg danas više nema. Crkva sadrži čak pet oltara, mramornu propovjedaonicu i krstionicu. Jedan od oltara posvećen je svetom Rufu mučeniku čije kosti su se čuvale u sandučiću koji je ugrađen u crkvu 1567. godine. Ondje ih je prenio biskup Petar Pavao Vergerije kako ne bi bile ukradene, izgubljene ili oskvrnute.

Sveti Mauro

Sveti Mauro je maleno selo koje se nalazi nad Momjanom, a ima svoju crkvu i zvonik. Crkva je nekoć bila okružena grobljem koje je kasnije uklonjeno. Budući da su tadašnji stanovnici sela smatrali kako je crkva čudotvorna, proširili su je i posvetili Majci Božjoj od zdravlja. Crkva i zvonik su danas jedna lijepa znamenitost koju vrijedi posjetiti u turističkom obilasku Momjana i Istre.

Crkva svetog Ivana Krstitelja

U neposrednoj blizini Svetog Maura nalazilo se manje rimsko naselje od kojeg je preostala crkva svetog Ivana Krstitelja koja je također imala i svoje groblje. Crkvu krasi i lijepi zvonik, a u njenoj neposrednoj blizini nalazi se i crkva svete Katarine te crkva svetog Jurja.

Momjanski kaštel

Momjanski dvorac ili kaštel sagradio je devinski vlastelin Wosalcus de Mimiliano, a on se izdiže nad dolinom potoka Argille budući da je sagrađen na jednom stjenovitom vidikovcu. Dvorac je često mijenjao vlasnike, a danas je vrlo važna znamenitost Momjana. Dvorac je imao viseći most, a do danas su od njega preživjele kule, dijelovi zida, portal s lukom i dva predivna kamena stupa. U samoj se unutrašnjosti dvorca nekoć nalazilo nekoliko topova te mala obiteljska kapela svetog Stjepana prvomučenika.