Top 7 antičkih destinacija u Hrvatskoj

Hrvatska povijest je iznimno duga i bogata što je očito iz prekrasnog kulturološkog naslijeđa koje se može vidjeti gotovo na svakom koraku i koje je vrijedno boljeg upoznavanja. Ako volite antiku i želite znati još malo o tome koliko su velik dio naših života bili Rimljani i njihova civilizacija, tada pronađite vremena posjetiti barem neke od naših najvažnijih antičkih spomenika u Hrvatskoj.

Neka su mjesta prepoznata od strane organizacija za zaštitu spomenika, a neke tek čekaju da ih prepoznaju. One najatraktivnije i najpopularnije antičke destinacije još i danas ostavljaju bez daha pa ih svakako morate posjetiti.

RIMSKA KULTURA U PULI

Naselje koje je nastalo na području današnje Pule nastalo je prije tri tisućljeća, a za rimske vladavine Pula je doživjela svoj veliki procvat. Ovaj značajni istarski antički gard nastao je u doba Cezara, izgrađen na temeljima starog gradinskog naselja. 

Zaštitni znak Pule svakako je Pulski amfiteatar, jedan od najpoznatijih amfiteatara nastalih u doba Rimskog Carstva. Osim toga, on je šesti po veličini od svih svjetskih amfiteatara. 

Pulska arena izgrađena je u 1. stoljeću poslije Krista, za vrijeme cara Vespazijana i u čast njegovoj nezakonitoj ženi koju je obožavao, Antoniji Cenidi. Za izgradnju je upotrijebljen mjesni vapnenac, a pulska je arena trenutno jedini amfiteatar na svijetu koji ima sačuvane sve četiri kule i sva tri reda. 

Arena je služila za borbu gladijatora i u nju se moglo smjestiti čak 20 tisuća ljudi, a u njoj su se kasnije odvijali i drugi događaji, kao što su srednjovjekovni sajmovi i turniri. Puljani svake godine organiziraju događaj pod nazivom Spectacvla Anticva na kojem se rekreira život ljudi iz doba Rimljana.

Danas je Arena iznimno popularna destinacija za turiste i u njoj se često odvijaju ljetna događanja kao što su kazališne predstave, filmski festivali ili koncerti. 

Osim Arene, Pula je bogata raznim antičkim spomenicima: Augustov i Dijanin hram, Herkulova vrata, Slavoluk Sergijevaca, i mnoge druge važne znamenitosti.

DIOKLECIJANOVA PALAČA 

Jedan od najbolje očuvanih spomenika iz doba Rimljana je Dioklecijanova palača. Riječ je o interesantnom spoju vile i rimskog logora – južni dio namijenjen je caru i njegovoj sviti, a sjeverni je dio bio određen za smještaj carske straže, poslugu i skladišta. 

Pravokutna palača veličine 38 tisuća kvadratnih metara podijeljena je na četiri dijela ulicama , a na kutovima joj se nalaze četiri velike i male kule. 

Nakon što su barbari u 7. stoljeću opustošili ovo područje, u njega su se naselili Salonci i na ovom je mjestu niknuo grad Split. 

S obzirom na to da je palača kroz godine mijenjala stanare i da su je mnogi prilagođavali sebi, djelomično je izmijenjena, ali se vide originalni obrisi careve palače.

RIMSKI OSTACI SALONE

Salona je smještena u današnjem Solinu, samo 6 kilometara od Splita i poznata je kao središte antičke Dalmacije. Bila je glavnim gradom Dalmacije, rimske provincije, a isprva je bila lukom ilirskog plemena Delmata. 

U Saloni se nalazi iznimno bitan spomenik antičkog graditeljstva, a riječ je o amfiteatru u Saloni. Amfiteatar je izgrađen od strane cara Marka Aurelija koji je vladao u 2. stoljeću. Napravljen je u elipsastom obliku i uzdizao se do tri kata.

Osim za gladijatorske borbe, amfiteatar je u kasnijoj povijesti služio kao kamenolom zbog čega je vrlo stradao, a kasnije je i srušen u strahu od Turaka.

Uz amfiteatar, važno je spomenuti i ruševine Velikih Termi, termalnih kupališta nastalih u 3. stoljeću. One su bile centralno mjesto za liječenje i odmor i posjećivale su ih mnoge rimske obitelji.

VOJNI LOGOR BURNUM

Ovaj iznimni arheološki lokalitet nalazi se na području Nacionalnog parka Krka, nedaleko od mjesta koje se zove Kistanje. Burnum je vojni logor iz vremena Rimljana, a pretpostavlja se da je izgrađen za vrijeme vladavine cara Klaudija. Za vrijeme cara Vespazijana ovaj vojni logor se dalje proširivao i mogao je primiti nekoliko tisuća gledatelja. 

U mjestu Puljani otvorena je Arheološka zbirka Burnum u kojoj su izloženi predmeti koji su pronađeni tijekom raznih iskapanja vojnog logora. U zbirci se nalazi i prikaz amfiteatra kako je vjerojatno izgledao u prošlosti, biste poznatih Rimljana, amfore, novčići i slična ostavština.

ZADAR I RIMLJANI

Zadar ili Iader, prekrasan je grad na istočnoj strani Jadrana, koji se diči najvećim rimskim forumom na tom području – Zadarskim forumom koji se nalazi ispred crkve sv. Donata. Najbolje očuvani forum u Hrvatskoj osnovao je car August, a njegova gradnja je započela u 1. stoljeću prije Krista. Od foruma su sačuvane samo stepenice, dio pločnika i dva stupa od kojih je jedan kasnije korišten kao stup srama i na njega su kasnije pričvršćeni lanci. 

Upravo se pod vladavinom Rimljana grad Zadar pretvorio u pravi grad, s pravilnim rasporedom ulica, glavnim trgom uz kojeg se nalazi kapitolij s hramom. Tu su pronađeni ostaci oltara na kojem su se prinosile žrtve bogovima.

Postoji mnogo lokacija u Zadru koje je vrijedno posjetiti pa nemojte ostati samo na jednoj.

STAROGRADSKO POLJE NA HVARU

Najbolje sačuvana grčka parcelacija na čitavom Mediteranu nalazi se upravo u Hrvatskoj, u Starom Gradu na Hvaru u kojeg su se u 4. stoljeću prije Krista naselili Grci s otoka Parosa.  Ovo je polje 2008. godine upisano na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Polje je izgrađeno u tehnici suhozida, a središte polja bio je izvor Dračevice. Ostaci kula koje su izgrađene za zaštitu ovih polja na kojima su uzgajane vinova loza, masline i pšenica vidljivi su još i danas.

Dolaskom Rimljana prostor se mijenja i usitnjava te se grade vile.  Mnogi mozaici i freske kojima su se ukrašavali javni prostori i privatne kuće i danas su sačuvani. 

VID KOD METKOVIĆA

Vid je selo koje se nalazi nedaleko od Metkovića, a u kojem se nalaze ostaci antičkog grada Narone koji se nalazio na tom mjestu. Narona je bila važan antički grad zahvaljujući svom položaju i blizini rijeke Neretve koja ga je učinila važnim trgovačkim središtem.

Narona je bila rimska kolonija u kojoj je cvjetala trgovina, ali i graditeljstvo, kiparstvo i kultura, stoga je brza postalo središte područja. 

U Vidu su krajem 20. stoljeća otkriveni senzacionalni arheološki nalazi u obliku 16 očuvanih kipova od kojih je najfascinantniji bio onaj koji prikazuje cara Augusta.