Požega je grad u Slavoniji, a sjedište je Požeško-slavonske županije. U dugom periodu od 1929. do 1991. godine nosila je ime Slavonska Požega. U njoj živi nešto više od 25 tisuća stanovnika i odlična je destinacija kontinentalnog dijela Hrvatske. Okružena ...

Osijek je grad istočne Hrvatske, najveći grad u Slavoniji te industrijsko, upravno, akademsko, sudsko i kulturno središte Osječko-baranjske županije. Može se reći da je Osijek najzeleniji hrvatski grad jer se u njemu nalazi čak 17 predivno zelenih parkova. Znamenitosti grada su ...