Jelsa je općina u Republici Hrvatskoj koja se nalazi na otoku Hvaru. Općinu čini čak 12 manjih naselja, a u njima ukupno živi oko 3700 stanovnika. Kao i ostatak otoka Hvara, Jelsa je odlična turistička destinacija s bogatim sadržajem i ...

Hvar je otok u Republici Hrvatskoj, a nalazi se pred istočnom obalom Jadranskog mora. Pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na Hvaru postoje dva grada i dvije općine. Gradovi su Hvar i Stari Grad, dok su općine Jelsa i Sućuraj. Na čitavom otoku ...