Koja je najviša planina u Hrvatskoj?

najviša planina u hrvatskoj
Foto: Wikimedia commons/ Inatan

Hrvatska možda nije velika zemlja, ali je bogata raznim prirodnim ljepotama, na koju god stranu zemlje krenuli. Među tim ljepotama osobito se ističu planinski dijelovi koji doslovno oduzimaju dah. Među njima se nalazi i najviša planina u Hrvatskoj. 

Znate li koja je najviša hrvatska planina? Riječ je o Dinari, planini smještenoj na velebnom hrvatskom masivu koji se zove Dinaridi i nalazi se na jugu Hrvatske. Ona se nalazi se u blizini grada Knina, pa ako ste ikada imali priliku prolaziti kroz njega, niste mogli ne vidjeti ovu predivnu planinsku ljepoticu koja s tog mjesta neodoljivo podsjeća na veliki kameniti zid i izaziva poštovanje među putnicima.

Najviši vrh Hrvatske i ovog planinskog masiva je Dinara, jedna od osobito lijepih planina čija je jugozapadna stijena osobito atraktivnog izgleda. Iako je riječ o izuzetno krševitom području, ovo je područje jako bogato zelenim livadama okupanih u cvijeću i predivnim šumama. 

Mnoge vjerujemo ime Dinara prilično zbunjuje jer se koristi i za ime planine i za ima masiva. No, otkud dolazi ovaj naziv Dinara? 

Dinara, planina smještena između grada Knina i Peručkog jezera, u prošlosti se nazivala Adrion oros, što je vidljivo iz najstarijih karti ovog područja. Ako Dinaru gledamo u širem smislu, onda mislimo na istoimeni masiv koji se provlači duljinom od čak 84 kilometara i koji na svojim leđima nosi još dva velika vrha: planine Triglav i Kamešnicu. 

Riječ Dinara vjerojatno svoje podrijetlo vuče iz riječi Dindari, što je bio naziv za ilirsko pleme koje je obitavalo na tim područjima, ali to se ne može dokazati ni na jedan način. Dinaridi su ukupan naziv za masiv koji se proteže od Slovenije (i njihovih Alpa) pa sve do Makedonije (do šarskih planina). 

Dinaridi svojim izgledom jako lako odaju svoje podrijetlo: to je krški masiv kojeg obilježava prilično surova klima, oštri krški oblici, manjak vode i jako oskudna vegetacija koja ne može napredovati zbog manjka vode i topline. 

Kako izgleda najviša planina u Hrvatskoj?

Dinara je planina koja je izgrađena od ogromnih vapnenačkih stijena, gotovo divovskih dimenzija, na kojima se nalaze široki i prostrani proplanci na kojima nema ništa doli suhe trave.

Nalazi se na 1831 metar iznad morske razine, pa iako nije riječ o najvišem vrhu Dinarida, ona je ipak najviša hrvatska planina. Kako izgleda najviši vrh Hrvatske?

Već sama činjenica da je riječ o najvišem vrhu uvijek razveseli sve koji stignu do njega jer znaju da ne postoji veći vrh koji bi spriječio i sakrio poglede na vidik prostora koji vidimo s vrha. Iako, mnogi kažu da je već i sama činjenica da stojite na najvišem vrhu u Hrvatskoj pomalo omamljujuća. 

S vrha se jako dobro vidi Peručko jezero i naselja koje se nalaze uz njega, ali većini ljudi pogled ipak bježi prema okolnim planinskim predjelima: planinama Svilaji, Promini i Troglavi. Ove su planine prvi susjedi Dinare, ali se nalaze na bosanskoj strani dinarskog masiva.

Vrh Dinare ima dvije točke, dvije visoke glavice koje su međusobno udaljene 50 metara. Na jednoj kao oznaka stoji bijeli geodetski stup, a na drugoj glavici se nalazi puno viši metalni križ koji odolijeva surovim vremenskim prilikama na vrhu. 

Geodetski stup je poseban za sve koji stignu do vrha planine jer se na njemu nalazi kutija sa žigom za sve planinare koji sa sobom nose svoje planinarske dnevnike i koji žele zauvijek obilježiti svoju posjetu Dinari utiskivanjem žiga u njih. 

Dinara – krš sa slapom koji nestaje 

Već smo napomenuli da je Dinara krški oblik, što znači da je jako siromašna vodom, osobito na vrhu, i da je svaka kap koja se nađe na tom području i više nego dragocjena. No, situacija je mnogo drugačija u podnožju planine što se može potvrditi jednim pogledom na Topoljski buk.

Topoljski buk je 22 metara visok slap koji se nalazi u podnožju planine, u blizini zaseoka Kovačić, kod Knina. U proljeće, nakon otapanja zimskog snijega, slap nabuja od vode i zaglušujućom tutnjavom pokazuje svoju ljepotu i jakost. No tijekom ljeta, slap gotovo presuši i nestane.

Mnogi hrvatski turistički djelatnici tumače kako je Dinara najneiskorišteniji potencijal hrvatskog turizma jer je razmjerno lako dostupan, a osobito je atraktivan. Ipak, treba napomenuti da u Hrvatskoj sve više bujaju i napreduju razne grane turizma kao što je robinzonski turizam pa je samo pitanje vremena kad će i Dinara postati destinacija koja se ne propušta.

Dinara je posebna i po obilježavanju hrvatske državnosti, pa se svake godine, 30. svibnja, povodom Dana Državnosti, upravo na najvišem hrvatskom vrhu obilježava nastajanje Republike Hrvatske. Dinara je postala simbol hrvatske slobode, a hrvatski kraljevski grad Knin dio našeg nacionalnog identiteta.