Crkva svete Eufemije – najpoznatiji spomenik Rovinja

Kao što sam naslov kaže, Crkva svete Eufemije je najpoznatija znamenitost i spomenik grada Rovinja. Crkva kakva je lokalnom stanovništvu, posjetiocima i turistima poznata danas nije oduvijek imala ovakav izgled. Naime, na mjestu na kojem se nalazi Crkva svete Eufemije nekoć je stajala znatno manja crkvica koja je bila posvećena svetom Jurju. U 10. stoljeću se na toj lokaciji počela graditi novija i veća crkva. Iako veća od prijašnje s vremenom je zahtijevala još nadogradnji, ponajviše zbog želja stanovnika Rovinja. Ta se nadogradnja odvijala u vremenskom intervalu od 1725. do 1736. godine. Unutar crkve nalazi se i sarkofag s ostacima mučenice, svete Eufemije koji je u grad Rovinj dostavljen još davne 800. godine.

Unutrašnjost crkve

Danas je Crkva svete Eufemije trodobna s nizom kapela na bokovima, a srednja kapela je znatno veća od ostalih. Uz sjeverni zid crkve nalazi se put ka starijem zvoniku, a uz zapadni zid nalazi se pjevalište zajedno s orguljama koje su podignute iznad glavnog ulaza u crkvu. U crkvi se nalazi tri oltara od kojih je glavni Oltar svetog Jurja. Sjeverni oltar je Oltar svetih Sakramenata, a južni je naravno, Oltar svete Eufemije. Uz ova tri oltara, u crkvi se nalazi još i čak osam sporednih oltara. Njihova imena redom su: Oltar svetog Mihovila Arhanđela, Oltar svetog Petra apostola, Oltar svetog. Franje Asiškog, Oltar Gospe od Krunice, Oltar svetog Roka, Oltar svetog Sebastijana, Oltar svetog Nikole iz Barija i Oltar Gospe Karmelske. Malo je reći da će svatko tko jednom kroči u ovu crkvu imati što vidjeti i čemu se diviti. Jedna od zanimljivih karakteristika crkve je da se ovisno o kutu upada svjetla u crkvu stvaraju različiti svjetlosni efekti, a boje se prelijevaju na prekrasan način te stvaraju zaista poseban ugođaj. Kada tome dodamo i velik broj različitih skulptura koje se nalaze u crkvi, možemo reći da na trenutak ili dva sve “oživi”.

Vanjština crkve

Gledajući crkvu svete Eufemije izvana, vidljive su prilagodbe koje su učinjene na njoj kako bi se zadovoljile želje građana za proširenjem crkve. Taj detalj najviše se ističe na vanjskom plaštu crkve kod kojeg se vidi da nije izgrađen odjednom već da je građen i dograđivan kroz nešto duži vremenski period. Bočna pročelja i više nego očito ističu barokni način rada arhitekta Simina Battistelle koji nije uspio dovršiti zapadno pročelje crkve. Glavno je pročelje dovršeno krajem 19. stoljeća, točnije 1883. godine, a projektant je bio inženjer Depozzo koji je nastojao na što elegantniji način povezati zvonik sa samom crkvom. Odmah na prvi pogled je poprilično jasno da je Crkva svete Eufemije jedan od najboljih primjera baroknog načina građenja u cijeloj Istri. Vjerojatno je zato ova crkva i uzeta kao primjer nekim ostalim crkvama na području Istre pa stoga nije nemoguće naići na crkvu koja neodoljivo podsjeća na ovaj “original”.

Zaključak

Iz sezone u sezonu, Rovinj se promiče na listi najatraktivnijih lokacija i destinacija za turizam u Hrvatskoj. Teško je reći da su znamenitosti presudne u tome hoće li netko odabrati određeno mjesto ili ne, jer kada je riječ o ljetnom odmoru, mnoštvo ljudi će prvenstveno gledati da posjete mjesto sa što boljim plažama i kupalištima. No, kada je riječ o onima koji žele maksimalno iskoristiti svoje vrijeme u nekom stranom gradu, znamenitosti kao Crkva svete Eufemije su od neprocjenjivog značaja jer će privući doista značajan broj novih i znatiželjnih posjetitelja.