Hum na Sutli maleno je naselje, ali i istoimena općina u kojoj se naselje nalazi. Hum je smješten u Krapinsko-zagorsku županiju, na području sjeverozapadne Hrvatske koja ovdje graniči sa Slovenijom. Ta granica određena je reljefom kraja, u ovom slučaju rijekom ...

Klanjec, malen gradić smješten u Hrvatskome Zagorju, spada pod teritorij Krapinsko-zagorske županije i jedan je od gradova spomenute županije koji se može dičiti iznimno bogatom poviješću. On se sastoji od čak 19 naselja, te sveukupno ima nešto više od 3 ...

Kumrovec je općina u Hrvatskome Zagorju, ali i najveće selo u spomenutoj općini. Ono pripada Krapinsko-Zagorskoj županiji te se nalazi na samom Zapadu, dodirujući granicu sa Slovenijom. Upravo je ovo malo selo Kumrovec jedno od najpoznatijih u Hrvatskoj. Razlog tome ...