Valpovo je gradić Osječko – baranjske županije sa svih strana okružen rijekama. Kroz sami grad teče rijeka Karašica čiji se izvor nalazi uz Našice, zapadno od Valpova teče rijeka Vučica, a na sjeveroistoku se nalazi rijeka Drava. Povjesničari smatraju da ...