Fažana je općina u Republici Hrvatskoj koja se nalazi na istarskom poluotoku te ujedno pripada Istarskoj županiji. U sastavu općine nalaze se samo dva naselja, a to su Fažana i Valbandon. Općina se smjestila na jugozapadnoj obali istarskog poluotoka, a ...