Kumrovec je općina u Hrvatskome Zagorju, ali i najveće selo u spomenutoj općini. Ono pripada Krapinsko-Zagorskoj županiji te se nalazi na samom Zapadu, dodirujući granicu sa Slovenijom. Upravo je ovo malo selo Kumrovec jedno od najpoznatijih u Hrvatskoj. Razlog tome ...