Lociran na prometnicama prema Čakovcu i Podturnu, na samoj granici prema Sloveniji, nalazi se gradić Mursko Središće. On teritorijalno spada u Međimursku županiju te se sastoji od čak pet naselja. Ovaj grad dosta je prometno opterećen zbog graničnog položaja sa ...