Grad Slunj smjestio se na obali rijeke Slunjčice i Korane, samo pedesetak kilometara južno od grada Karlovca na krajnjem jugu Karlovačke županije. Grad leži na cesti Karlovac – Plitvička jezera te je stoga izvrsna usputna destinacija za sve posjetitelje Plitvičkih ...