Kalnik je jedna od gora sjeverozapadne Hrvatske i nalazi se djelomično u Varaždinskoj i djelomično u Koprivničko-križevačkoj županiji. Pokrivena bjelogoričnom šumom, ova gora meta je velikog broja planinara, izletnika i penjača koji uživaju u ljepoti prirode na Kalniku. Granica Kalnika ...

Krapina je grad koji se nalazi u sjeverozapadnoj  Hrvatskoj i  upravno je središte Krapinsko-zagorske županije, a ujedno je i glavni grad te iste županije. Smješten je uz rijeku Krapinicu, po čemu je i dobio ime. U Krapini živi otprilike 150 ...