Sisak je grad u Republici Hrvatskoj i središte Sisačko-moslavačke županije. Kroz svoju povijest bio je jedan od najvećih hrvatskih industrijskih gradova zahvaljujući rafineriji nafte, željezari, riječnoj luci te mlinskoj i pekarskoj proizvodnji. Grad Sisak smjestio se na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu, u plodnom i ...

Smješten na području četiri važne rijeke, Mrežnice, Kupe, Korane i Dobre, Karlovac je jedan od najvažnijih prometnih središta i najvećih gradova u Hrvatskoj. Njegov smještaj, na plovnim rijekama i na granici između gorske i nizinske Hrvatske, uvijek je pogodovao gradu ...