Kaštela su grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Čini ga ukupno sedam manjih naselja koja se protežu između Solina i Trogira. Ta naselja su: Štafilić, Novi, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sućurac. Iako se nalazi u neposrednoj blizini ...