Slatina je grad u Republici Hrvatskoj koji administrativno pripada Virovitičko-podravskoj županiji, a sam grad čini čak 15 manjih naselja. U njima ukupno živi oko 13 i pol tisuća stanovnika. Ako ste vi, vaši suputnici ili pak vaš horoskop odlučili da ...