Hum na Sutli maleno je naselje, ali i istoimena općina u kojoj se naselje nalazi. Hum je smješten u Krapinsko-zagorsku županiju, na području sjeverozapadne Hrvatske koja ovdje graniči sa Slovenijom. Ta granica određena je reljefom kraja, u ovom slučaju rijekom ...

Komiža je grad koji se nalazi na otoku Visu. Administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Komiža je smještena na zapadnoj strani otoka u dubokom Komiškom zaljevu. Prirodnu granicu Komiže i ostatka otoka čini brdo pod imenom Hum. Prema posljednjem mjerenju, u Komiži živi ...