Na istočnim obroncima Samoborskog gorja smjestio se grad Samobor, koji stoji na izlazu rijeke Gradne uz nizinu rijeke Save. Grad je oduvijek bio važno prometno središte zbog svoga položaja: on se nalazi samo 5 kilometara od granice sa Slovenijom. U ...