Delnice su grad u Primorskoj-goranskoj županiji, lociran na samom zapadu Gorskog kotara, u središtu goranske visoravni. S nešto više od šest tisuća stanovnika, ovaj prekrasan grad jedan je od najvažnijih i najvećih centara Gorskog kotara, koji nema samo gospodarsku već ...