Vinkovci su grad na istoku Republike Hrvatske koji se smjestio između rijeka Save i Dunava, a na rijeci Bosut. Nalaze se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 20-ak kilometara od sjedišta te županije – Vukovara. Vinkovci broje oko 35 tisuća stanovnika, a slove ...