Klanjec, malen gradić smješten u Hrvatskome Zagorju, spada pod teritorij Krapinsko-zagorske županije i jedan je od gradova spomenute županije koji se može dičiti iznimno bogatom poviješću. On se sastoji od čak 19 naselja, te sveukupno ima nešto više od 3 ...

Kumrovec je općina u Hrvatskome Zagorju, ali i najveće selo u spomenutoj općini. Ono pripada Krapinsko-Zagorskoj županiji te se nalazi na samom Zapadu, dodirujući granicu sa Slovenijom. Upravo je ovo malo selo Kumrovec jedno od najpoznatijih u Hrvatskoj. Razlog tome ...