Hum na Sutli maleno je naselje, ali i istoimena općina u kojoj se naselje nalazi. Hum je smješten u Krapinsko-zagorsku županiju, na području sjeverozapadne Hrvatske koja ovdje graniči sa Slovenijom. Ta granica određena je reljefom kraja, u ovom slučaju rijekom ...