Najveći grad na svijetu predstavlja čvorišta ljudske aktivnosti, kulture i gospodarstva. Bilo da se mjere po površini, broju stanovnika ili ekonomskom utjecaju, ovi megagradovi su ogromne metropole koje utječu na globalne trendove i dinamiku. Sa rastom globalne populacije i urbanizacijom, ...