Top Destinacije

Bjeloglavi sup

 
Bjeloglavi sup  je vrsta ptica grabljivica iz porodice jastrebova. Pripada potporodici strvinara starog svijeta. Bjeloglavi sup je velika ptica s rasponom krila od 2,40 - 2,80 m. Duljina ptice je oko 100 cm , a može doseći masu između 6 i 13 kg. Hrani se isključivo uginulim životinjama, najčešće krupnim sisavcima. Nikada ne napada živi plijen. Najveća kolonija ovih ptica u Hrvatskoj živi upravo na otoku Cresu, a manji broj jedinki na otocima Krku, Prviću, Plavniku i Rabu.